28/03/19  Chuyên môn  212
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 27/03/19  Chuyên môn  90
Giáo viên trường hăng say họp chuyên môn học tập công nghệ mới
 10/04/18  Chuyên môn  406
HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG
 10/04/18  Tin của trường  721
 Hội thi "Giáo viên dạy Giỏi cấp Tiểu học" Huyện Kiến Xương
 09/04/18  Chuyên môn  196
TRƯỜNG – LỚP – THẦY - TRÒ    Người viết: GV Nguyễn Thị Hiên