Dự giờ chuyên môn đồng chí Phạm Thị Liên

Dự giờ chuyên môn đồng chí Phạm Thị Liên