Lớp tập huấn " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non".

Thực hiện sự chỉ đạo của sở giáo dục và Đào tạo Tháo Bình, kế hoạch  nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương mở lớp tập huấn " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non". cho các trường Mầm Non Trong huyện.

Về dự lớp tập huấn có"

Đồng chí : Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; các đồng chi cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường Mầm non; đại diện phụ huynh học sinh của các trường mầm non trong huyện.

                     Đ/C Đình Thị Thu - Cán bộ nghiệp vụ phòng Giáo dục và Đào tạo

Thay mặt ban tổ chức đồng chí Đình Thị Thu cán bộ nghiệp vụ phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu chương trình làm việc của buổi tập huấn.

Lớp tập huấn đã nhận được sự đông viên và giao nhiêm vụ cho lớp học của đồng chí Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo .

Đồng chí : Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung tập huấn gồm 3 phần:

Phần 1: Lý thuyết về Nội dung tập huấn " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non" của đồng chí báo cáo viên Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng trường Mầm non Vũ Công.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Mầm Non Vũ Công.

  phần 2: Phần thực hành

1. Thực hành 1 hoạt động chơi tập "Rèn ký năng đi dép, tháo dép, cất dép đúng nơi quy định"  độ tuổi nhà trẻ do 2 giáo viên trường Mầm non Bình Minh thực hiện.

   2. Hoạt động học "Kể chuyện sáng tạo" của độ tuổi mẫu giáo 4- 5 tuổi  do 2 giáo viên trường Mầm non Quang Hưng thực hiện.

3. Hoạt động chuyên biệt "Giáo dục trẻ kỹ năng phòng tránh hỏa hoạn"  độ tuổi 5 – 6 tuổi  do giáo viên trường Mầm non Thị trấn Thanh Nê thực hiện.

Phần 3: Thảo luận, rút kinh nghiệm  và tổng kết lớp tập huấn

                .  Lớp tập huấn thành công tốt đẹp.

Bài viết liên quan