27/03/19  Tin của trường  109
Thầy trò tiểu học Thượng Hiền vệ sinh chăm sóc khu di tích lịch sử địa phương
 10/04/18  Tin của trường  205
Cô giáo- Mẹ hiền.
 10/04/18  Tin của trường  251
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
 10/04/18  Tin của trường  2093
Cảm ơn những học trò của tôi.
 10/04/18  Tin của trường  721
 Hội thi "Giáo viên dạy Giỏi cấp Tiểu học" Huyện Kiến Xương
 10/04/18  Tin của trường  6421
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ TRƯỜNG EMGiáo viên: Nguyễn Thị NhiễuTrường : Tiểu học Thượng hiền